Elektrotehnika i računalstvo

Operator na računalu, Auto Cad specijalist,  Programer web aplikacija, Programer C# i ASP.NET


OPERATOR NA RAČUNALU
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima operatera na računalu.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina
 • Trajanje: 122 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Koristi programski sustav Windows.
  • Upotrebljavati programski paket Microsoft OFFICE (Word, Excel, PowerPoint).
  • Izraditi tablične proračune.
  • Samostalno izraditi prezentaciju.
  • Koristiti internetske servise, pretraživače i e-mail.

AUTO-CAD SPECIJALIST
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima auto-CAD specijalista
 • Uvjet upisa: srednja škola, 18 godina,  poznavanje osnova informatike – dokazuje uvjerenjem o završenom osposobljavanju za operatora na računalu ili ECDL diplomom, ukoliko polaznik nema niti jedno od navedenih uvjerenja, pristupa testiranju kojim dokazuje znanja iz osnova informatike
 • Trajanje: 150 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Osposobiti polaznike za korištenje osnovnih naredbi za crtanje, naprednih naredbi, te samostalnu izradu složenih crteža u ravnini, obradu i opremanje crteža. Upoznati polaznike s osnovnim principima AutoCAD-a 3D, te potpuno upoznavanje AutoCAD-ovog 3D sučelja. Savladati korištenje naredbi za prostorno crtanje i samostalnu izradu crteža, znati obraditi i opremiti crtež te ga prenositi u vanjske aplikacije.
  • Dakle, osposobiti polaznike za samostalan rad u poslovima izrade tehničke dokumentacije  koja se koristi kao dio projekta, te radioničkog ili izvedbenog plana u industriji.
  • To su pretežno osobe koje te poslove i radne zadatke obavljaju u praksi u poduzećima i drugim tvrtkama ili će ih obavljati, a nisu pohađale potrebno sustavno usavršavanje. Osnovni cilj usavršavanja za obavljanje poslova auto-cad specijalista je izrada raznih vrsta crteža,  klasični način izrade 2D crteža i dokumentacije te crtanje i modelirane u 3D sučelju.

PROGRAMER WEB APLIKACIJA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima programera WEB aplikacija.
 • Uvjet upisa:
  • završena odgovarajuću srednju školu računalnog, tehničkog, telekomunikacijskog ili grafičkog usmjerenja, gimnaziju prirodoslovno-matematičkog smjera
  • završena trogodišnju srednju školu i završen program osposobljavanja za računalnog operatera za oblikovanje Internet stranica ili web dizajnera, što polaznik dokazuje javnom ispravom o završenom  programu obrazovanja
  • polaznici koji su završili srednju školu, a stekli su je neformalno znanje u području informatike i računalstva dovoljne razine prihvaćenosti za upis i savladavanje programa a isto će imati priliku što će dokazati ulaznim testiranjem tj. pismenom provjerom.
 • Trajanje: 170 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Izraditi Web aplikacije različite namjene i složenosti korištenjem naprednih web jezika – PHP i JavaScript.
  • Koristiti skriptne jezike u izradi web aplikacija.
  • Kreirati, upravljati i modificirati MYSQL baze podataka.
  • Dizajnirati web sjedišta korištenjem stilskih uputa (CSS-a).
  • Izraditi interaktivnu web stranicu te analizirati web aplikaciju i postići optimizaciju aplikacije.
  • Programirati u HTML-u.
  • Koristiti web 2.0 servise

PROGRAMER C# i ASP.NET
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima programera WEB aplikacija.
 • Uvjet upisa:  završena odgovarajuća srednju škola računalnog, tehničkog, telekomunikacijskog ili grafičkog usmjerenja, gimnazija prirodoslovno-matematičkog smjera,  polaznici koji su završili srednju školu, a stekli su neformalno znanje u području informatike i računalstva dovoljne razine prihvaćenosti za upis i savladavanje programa, a isto će dokazati ulaznim testiranjem tj. pismenom provjerom.
 • Polaznici će naučiti:
  • Programirati u programskom jeziku C#.
  • Razviti internet aplikaciju temeljenu na ASP.NET MVC tehnologiji.
  • Programirati u HTML-u.
  • Dizajnirati web sjedišta korištenjem stilskih uputa (CSS-a) i biblioteke Bootstrap.
  • Kreirati internet aplikaciju s responzivnim dizajnom.
  • Integrirati komponente koje omogućavaju izradu bogatih grafičkih sučelja web aplikacije.
  • Programirati u skriptnom jeziku JavaScript.
  • Kreirati, upravljati i modificirati Microsoft SQL Server baze podataka.
  • Upravljati podacima u bazi podataka preko ASP.NET MVC web aplikacije.
  • Pripremiti sigurnosne postavke ASP.NET MVC web aplikacije kako bi se omogućila autorizacija i autentifikacija korisnika.
  • Razviti programska rješenja u suvremenom tehnološkom okruženju
Obrazac prijave programa srednjoškolskog obrazovanja: Elektrotehnika i računalstvo

  Slanjem svojih podataka složili ste se i prihvaćate Opće uvjete korištenja