Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Samostalni/a knjigovođa/knjigovotkinja, Menadžer/ice za izradbu i provedbu EU-ovih projekata, Poslovna tajnica, Internet marketing i prodaja


Samostalni/a knjigovođa/knjigovotkinja

 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima samostalnog knjigovođe/knjigovotkinje
 • Uvjet upisa: završena srednja škola
 • Trajanje: 125 sati
 • Polaznici će naučiti:
 • Pripremiti dokumente za knjigovodstvenu i računovodstvenu obradu.
 • Pripremiti podatke za mjesečni, periodični i godišnji obračun
 • Izraditi završni račun.
 • Kreirati platne liste i obračunavati plaće.
 • Koristiti računovodstvene aplikacije za vođenje poslovnih knjiga.
 • Primijeniti mjere zaštitu na radu koja se provodi pri radu s računalima i uredskim sredstvima
MENADŽER/ICa ZA IZRADBU I PROVEDBU EU-OVIH PROJEKATA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima Menadžer/ice za izradbu i provedbu EU-ovih projekata
 • Uvjet upisa: završena VŠS ili VSS
 • Trajanje: 163 sati
 • Polaznici će naučiti:
 • Prepoznati mogućnosti financiranja fondovima EU i pripremiti projektnu prijavu
 • Koristiti programske i strateške dokumente te raspoložive informacije u pripremi projektne prijave
 • Procijeniti opće ciljeve, svrhu i očekivani rezultat projekta te izraditi logičku matricu
 • Izraditi prijedlog primjenom metodologije upravljanja projektnim ciklusom
 • Ispuniti natječajnu dokumentaciju i pripremiti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa EU
 • Koristiti adekvatne tehnike pri evaluaciji resursa i provođenja aktivnosti u projektu te izraditi izvješća o provedbi projekta
 • Primijeniti pravila zaštite na radu

POSLOVNA TAJNICA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima poslovne tajnice
 • Uvjet upisa: završena srednja škola
 • Trajanje: 330 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Samostalno organiziranje i upravljanje uredom i cjelokupnim uredskim poslovanjem
  • Učinkovitu primjenu poslovne korespondencije
  • Primjenu vještina prezentiranja
  • Efikasno pripremanje poslovnih sastanaka
  • Samostalno i pravilno upravljanje dokumentacijom

_________________________________________________________________________________________

INTERNET MARKETING I PRODAJA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima internet marketinga i prodaje
 • Uvjet upisa:– minimalno završena četverogodišnja srednja škola, poznavanje rada na računalu.
 • Trajanje: 140 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Primijeniti pravila uspješne, poslovne komunikacije i pregovaranja pri poslovima internet marketinga i prodaje
  • Sudjelovati u planiranju internetske kampanje
  • Koristiti relevantne Google alate pri poslovima internet marketinga i prodaje
  • Koristiti društvene mreže za povećanje prodaje na učinkovit način
  • Prilagoditi metode oglašavanja i prodaje prema potrebama potencijalnih kupaca na Internetu
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć u slučaju nezgode, do dolaska stručne osobe.
Obrazac prijave programa srednjoškolskog obrazovanja: Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

  Slanjem svojih podataka složili ste se i prihvaćate Opće uvjete korištenja