Bolničar

CILJ:

Ciljevi i zadaće programa za obrazovanje bolničar jesu oni kojima se usvajaju znanja, vještine i navike za obavljanje bolničar djelatnosti.

Bolničar treba naučiti i znati:

 • Namjestiti krevet (bolesniku), mijenjati posteljno rublje, rublje pokretnom i nepokretnom bolesniku, te ukloniti grubu nečistoću; razvrstavati rublje;
 • Obavljati osobnu higijenu tijela pokretnog i nepokretnog bolesnika: umivanje, kupanje, pranje kose, uređivanje nokata i brijanje;
 • Brinuti se za pravilan položaj bolesnika i poduzimati mjere da bi se spriječile posljedice dugotrajnog ležanja; improvizirati za ugodan položaj;
 • Sređivati noćne ormariće i brinuti o redu i čistoći uže okoline bolesnika;
 • Pružati pomoć pri obavljanju fizioloških funkcija;
 • Odnositi materijale za laboratorijske pretrage stolice, ispljuvaka, urina, krvi
 • Pratiti bolesnike na dijagnostičke pretrage i preglede.

Zadaća je bolničara i ovo:

 • Uređuje i oblači umrlog i brine se za transport;
 • Dezinficirati okolinu bolesnog;
 • Sudjeluje u sprečavanju intrahospitalnih infekcija (mehaničko čišćenje pribora, dezinfekcija); obavlja depedikulaciju;
 • Pomaže pri jelu bolesniku koji nema problema sa žvakanjem, gutanjem i disanjem:
 • Priprema pribora za sterilizaciju (mehaničko čišćenje);
 • Brine se za mikroklimu u sobi bolesnika;
 • Uočava promjene na bolesniku i obavještava članove zdravstvenog tima, medicinsku sestru, liječnika.

UVJETI ZA UPIS

 • Završena osnovna škola i 17. godina života.
 • Liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova bolničar.
Obrazac prijave programa srednjoškolskog obrazovanja: Bolničar

  Slanjem svojih podataka složili ste se i prihvaćate Opće uvjete korištenja