Hrvatski jezik za strance
Hrvatski jezik za strance
Tečaj za strance organiziran tako da kandidati usvajaju osnovna znanja za komunikaciju na hrvatskom jeziku. Najviše se radi na konverzaciji i pravilnom izgovoru. Kandidatima se pristupa individualno. U radu se koristi pametna ploča sa multimedijskim i interaktivnim sadržajima prilagođenima odraslih polaznicima. Trajanje Broj sati Dinamika Termin Cijena Rujan – veljača 70 2×2 sata tjedno U […]