Pripreme za polaganje državne mature
Pripreme za polaganje državne mature
POJEDINAČNI OBAVEZNI PREDMETI NA VIŠOJ (A) ILI OSNOVNOJ (B) RAZINI. Matematika Hrvatski jezik Engleski jezik Njemački jezik Matematika Program po kojem radimo oslobođen je svega što je suvišno. Striktno se držimo kataloga te smo fokusirani samo na tipove zadataka koji se pojavljuju na maturi ili su njima vrlo slični. Ovakav način pokazao je najboljim, jer […]

Ispiti državnih matura
Ispiti državnih matura
Ispiti za državnu maturu iz prošlih godina Hrvatski jezik (osnovna i viša razina) Nacionalni ispiti 2006. Nacionalni ispiti 2007. Nacionalni ispiti 2008. Primjer ispita 2009. Ogledni ispiti Probna državna matura 2009. Matematika (osnovna razina) Nacionalni ispiti 2006. Nacionalni ispiti 2007. Nacionalni ispiti 2008. Nacionalni ispiti 2008. na talijanskome jeziku Primjer ispita 2009. Ogledni ispiti Probna državna matura […]

O državnoj maturi
O državnoj maturi
Što je državna matura? Državna matura je obvezni završni pismeni ispit koji učenici gimnazija polažu na kraju svog srednjoškolskog obrazovanja. Cilj državne mature je provjera i vrednovanje postignutih znanja, vještina i sposobnosti učenika koje su stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi prema propisanim nastavnim planovima i programima. Na temelju rezultata državne mature, objektivno […]