Trajanje Tijekom školske godine
Broj sati 70
Dinamika rada 1x tjedno po 90 minuta
Termin Prema dogovoru
Više od 6 polaznika 1.800,00 HRK / 238,90 EUR
4-6 polaznika 2.200,00 HRK / 291,99 EUR
3  polaznika 2.800,00 HRK / 371,62 EUR
2  polaznika 4.700,00 HRK / 623,80 EUR
1  polaznik 9.200,00 HRK / 1.221,05 EUR

Cijene se odnose na sve jezike

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

 U cijenu uključeno:

 • nastava
 • upisnina
 • svi radni materijali

(dodatne konzultacije prema potrebi su besplatne)

 Plaćanje i popusti:

 • plaćanje tečaja u 8 rata
 • plaćanje rate do 20. u mjesecu, putem uplatnica ili na blagajni Učilišta
 • popust od 30 posto za drugog člana obitelji ili drugi jezik
Trajanje Tijekom školske godine
Broj sati 70
Dinamika rada 2x tjedno po 90 minuta
Termin Prema dogovoru
Više od 6 polaznika 2.200,00 HRK / 291,99 EUR
4-6 polaznika 2.600,00 HRK/ 345,08 EUR
3 polaznika 3.400,00 HRK/ 451.26 EUR
2  polaznika 5.200,00 HRK / 690,16 EUR
1 polaznik 10.200,00 HRK / 1.353,77 EUR

Cijene se odnose na sve jezike

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

 U cijenu uključeno:

 • nastava
 • upisnina
 • svi radni materijali

 Plaćanje i popusti:

 • plaćanje tečaja u 4 rate
 • plaćanje rate do 20. u mjesecu, putem uplatnica ili na blagajni Učilišta
 • popust od 30 posto za drugog člana obitelji ili drugi jezik
Trajanje Tijekom školske godine
Broj sati 140
Dinamika rada 2x tjedno po 90 minuta
Termin Prema dogovoru
Više od 6 polaznika 5.200,00 HRK/ 690,16 EUR
4-6 polaznika 6.600,00 HRK / 875,97 EUR
3  polaznika 8.200,00 HRK/ 1.088,33 EUR

Cijene se odnose na sve jezike

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

 U cijenu uključeno:

 • nastava
 • upisnina
 • svi radni materijali

 Plaćanje i popusti:

 • plaćanje tečaja u 8 rata
 • plaćanje rate do 20. u mjesecu, putem uplatnica ili na blagajni Učilišta
 • popust od 30 posto za drugog člana obitelji ili drugi jezik

Stupnjevi prema Vijeću Europe (Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike):

 • Opći i poslovni engleski, njemački, talijanski i francuski jezik
  • A1 – pripremni stupanj – 140 sati,
  • A2 – temeljni stupanj – 140 sati
  • B1 – prelazni stupanj – 280 sati
  • B2 – samostalni – 140 sati
  • C1 – napredni stupanj – 280 sati
  • C2 – vrsni stupanj – 140 sati