Koji dokumenti su potrebi za upis u programa osposobljavanja i usavršavanja?

Za upis u verificirane programe (osposobljavanja i usavršavanja) potrebno je:

  • domovnica i rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)
  • svjedodžba o završenom obrazovanju ( osnovna škola, srednja škola, fakultet)
  • vozačka dozvola (kod nekih osposobljavanja)
  • liječnička potvrda (kod nekih programa)
  • osobna iskaznica

Koji su dokumenti potrebi za upis u prekvalifikaciju i dokvalifikaciju?

  • domovnica i rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)
  • svjedodžba svakog završenog razreda srednje škole i svjedodžba o maturi
  • osobna iskaznica

Tko može pohađati osnovno obrazovanje odraslih?

Osnovno obrazovanje mogu pohađati osobe starije od 15 godina koje nemaju završeno osnovno obrazovanje. Mogu se upisati svi razredi koji Vam nedostaju za završetak 8. razreda.

Koliko traje prekvalifikacija za zanimanje prodavač i što se polaže?

Ukoliko imate završenu srednju školu, trajanje obrazovanja je jednu školsku godinu, a polažete razliku predmeta od završene srednje škole i srednje stručne spreme za zanimanje prodavač.

Imam završenu osnovnu školu. Mogu li se upisati za zanimanje prodavač?

Da. Minimalni uvjet za upis za zanimanje prodavač je osnovna škola. U tom slučaju trebate polagati sve predmete i školovanje traje 3 školske godine.

Tko se može upisati u programe osposobljavanja?

Svaki državljanin Republike Hrvatske sa završenom najmanje osnovnom školom i dokumentacijom koja je potreba za upis.

Kada se organizira nastava za osposobljavanja, usavršavanja i prekvalifikaciju?

Vrijeme održavanja nastave prilagođava se potrebama polaznika. Najčešće je to u poslijepodnevnim satima.