Elektrotehnika i računalstvo
Elektrotehnika i računalstvo
Operator na računalu, Auto Cad specijalist,  Programer web aplikacija OPERATOR NA RAČUNALU Cilj: Upoznati polaznike s poslovima operatera na računalu. Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina Trajanje: 120 sati Polaznici će naučiti: Koristi programski sustav Windows. Upotrebljavati programski paket Microsoft OFFICE (Word, Excel, PowerPoint). Izraditi tablične proračune. Samostalno izraditi prezentaciju. Koristiti internetske servise, pretraživače i e-mail. AUTO […]

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Monter solarnih toplovodnih sustava, Monter fotonaponskih sustava, Frigomehaničar/ka instalater/ka i serviser/ka rashladnih uređaja i sustava MONTER SOLARNIH TOPLOVODNIH SUSTAVA Cilj: Upoznati polaznike s poslovima montera solarnih toplovodnih sustava Uvjet upisa: srednja školu u području strojarstva i elektrotehnike, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova Monter solarnih toplovodnih sustava Trajanje: 150 sati […]

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Menadžer/ice za izradbu i provedbu EU-ovih projekata, Poslovna tajnica MENADŽER/ICE ZA IZRADBU I PROVEDBU EU-OVIH PROJEKATA Cilj: Upoznati polaznike s poslovima Menadžer/ice za izradbu i provedbu EU-ovih projekata Uvjet upisa: završena VŠS ili VSS, poznavanje engleskog jezika i osnova služenja alatima Microsoft Word i Microsoft Excel. Trajanje: 150 sati Polaznici će naučiti: Prepoznati različite faze projektnog […]