Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Monter solarnih toplovodnih sustava, Monter fotonaponskih sustava, Frigomehaničar/ka instalater/ka i serviser/ka rashladnih uređaja i sustava


MONTER SOLARNIH TOPLOVODNIH SUSTAVA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima montera solarnih toplovodnih sustava
 • Uvjet upisa: srednja školu u području strojarstva i elektrotehnike, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova Monter solarnih toplovodnih sustava
 • Trajanje: 150 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Provoditi mjerenje površine i zasjenjenja krova ili prostora na zadanoj lokaciji,
  • Koristiti kataloge i priručnike pri narudžbi instalacijskih elemenata i komponenata sustava,
  • Montirati solarno toplovodni sustav na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije,
  • Puštati u pogon solarni toplovodni sustav i provjeravati funkcionalnost sustava,
  • Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjanja kvarova pri zastoju rada sustava,
  • Koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini.

MONTER FOTONAPONSKIH SUSTAVA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima Montera fotonaponskih sustava
 • Uvjet upisa: srednja školu u području strojarstva i elektrotehnike, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova Montera fotonaponskih sustava
 • Trajanje: 150 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Provoditi mjerenje površine i zasjenjenja prostora ili krova na lokaciji elektrane,
  • Montirati elektranu na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije,
  • Puštati u pogon i nadzirati rad fotonaponske elektrane spojene na energetsku mrežu,
  • Postavljati, spajati i puštati u pogon autonomnu elektranu,
  • Nadzirati rad elektrane putem Interneta,
  • Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjati kvarove  pri zastoju rada elektrane,
  • Koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini

FRIGOMEHANIČAR/KA INSTALATER/KA I SERVISER/KA RASHLADNIH UREĐAJA I SUSTAVA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima Frigomehaničar/ka instalater/ka i serviser/ka rashladnih uređaja i sustava
 • Uvjet upisa: srednja školu u području strojarstva i elektrotehnike, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova Frigomehaničar/ka instalater/ka i serviser/ka rashladnih uređaja i sustava
 • Trajanje: 170 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Primjena pojedinih osnovnih vrsta rashladnih i klimatizacijskih uređaja s obzirom na specifičnosti potreba za hlađenjem i klimatizacijom.
  • Ugradnja komponenti u rashladni sustav, njihovo električno i mehaničko povezivanje u funkcionalnu cjelinu. Postupci izrade spojnih vodova (rezanje, brušenje, savijanje, meko lemljenje)
  • Primjena mjera i postupaka puštanja u rad rashladnih i klimatizacijskih sustava te namještanje regulacije.
  • Biti sposoban  dijagnosticirati i otkloniti kvar, bilo reparaturom, bilo izmjenom pojedinih komponenti sustava.
  • Biti sposoban primijeniti pojedine metode i postupke preventivnog održavanja.
  • Manipulacija radnim tvarima pri punjenju rashladnih sustava, nadopunjavanju, zamjeni i zbrinjavanju. Provođenje postupaka na siguran i pouzdan način.
  • Provođenje mjera i postupaka za siguran rad prilikom eksploatacije i servisa, te sprečavanja opasnosti po okolinu.
  • Primjena odgovarajućih postupaka u cilju uštede energije.